VALLEY
2011, Sizuoka

data:
vprFlZ
~nʐρF366.01m2
zʐρF183.41m2
ʐρF241.02m2
KFn2K
\FRC
݌vԁF2009N4`2010N4
HԁF2010N5`2011N5

principal useFprivate residence
site areaF366.01m2
building areaF183.41m2
total floor areaF241.02m2
number of storiesF2 story
structureFreinforced concrete
designF2009.4 - 2010.4
constructionF2010.5 - 2011.5

text
japanese | english

photo by Ryota Atarashi / VǑ

- click photo -